Leernetwerken Directeuren met Durf

‘Directeuren met Durf voor onderwijs van onderop’.

Vanaf het najaar is de KARAVANSERAI AMSTERDAM de thuisbasis voor de leernetwerken van de de onderwijsbeweging Directeuren met Durf’. Deze is voortgekomen uit Momentum 2012. Momentum is in 2012 gestart als een (digitaal) platform en beweging voor vernieuwing en initiatief vanuit directeuren en bestuurders in het VO. In korte tijd sloten zich bijna 100 directeuren, rectoren en bestuurders aan. De initiatiefnemers organiseerden twee manifestaties met een groot aantal deelnemers uit het voortgezet onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Zij staan voor

  • eigentijds onderwijs van de 21e eeuw
  • met een daarbij passende organisatievorm,
  • verbetering van onderwijs van onderop
  • met een duidelijke visie op de eigen rol als leider en
  • gedeeld leiderschap met docenten

Directeuren met Durf geloven sterk in een scholen waarin leraren zich eigenaar voelen van het onderwijs. Als schoolleiders in het VO zitten zij midden in het speelveld om het onderwijs nog zo veel beter te maken. Zij vragen van zichzelf en hun collega’s  durf om de ruimte en tijd te nemen voor het zelf vormgeven van verbetering van het onderwijs. Daarnaast zien ze een belangrijke sleutel in de verbinding met andere partners in het onderwijs. Stichting Leraren met Lef is zo’n partner met wie zij intensief samen optrekken.

Met steun van de VO-academie is eind 2015 gestart met drie leernetwerken: Persoonlijk Leiderschap, Smart Government voor het onderwijs en Leiding geven aan onderwijs van Onderop. Deze drie netwerken blijven met elkaar in verbinding staan via deze website en fysieke bijeenkomsten waar we onze opgedane kennis met elkaar blijven uitwisselen.